ÓBUDAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

1037 Budapest, Erdőalja út 5.  | OM034830  |  Tel.: 250-3269, 454-1463  |   titkarsag.II.rakoczif@ebtk.hu

Get Adobe Flash player

Diák-dumák

Új (diák)fogalmak:

ly-os betűk
ly-os számok
kéttagú mássalhangzó
birtokos utaló jelző
mikes ragozás
többjegyű magánhangzó
fogpadláshang

messzi távolra mutató névmás

tárgyhatározó

elő- és utómondat

határozott melléknévi igenév

fokozó képző

tagadó főnév

főnévi folyamatos névmás

általános tárgy

múlt idejű melléknév

hasonlítói névmás

zöngésség szerinti illeszkedés

főnévi tőszámnév

kényszerítő képző

az általános ragozás jele

általános ragadás

feltételes mondatrész

kiejtés szerinti részleges hasonulás

általános számnév

személyes igenév

befejezett melléknévi névmás

határozott igenév

folyamatos képző

birtokos képző

szónévi névmás

igei névmás

folyamatos ige


Tanár-diák meccsek:

Tanár: Mi az a basszuskulcs?
Diák: Hangjegy.

Tanár: Mettől meddig tartott a reformkor?
Diák: A XVII. századtól a XVIII. századig.

Tanár: Milyen társadalmi réteg életét ábrázolja Mikszáth a műveiben?
Diák: A rabszolgatartóét.

Tanár: Miről nevezetes Pusztaszer?
Diák 1.: Ott volt a véreskü.
Diák 2.: Ott végezték ki az aradi vértanúkat.

Tanár: Mi az az illeszkedés?
Diák: A szó töve és a toldalék illeszkedik.

Tanár: Hasonlítsd össze Jókai és Mikszáth munkásságát!
Diák: Jókai inkább realizmussal foglalkozott, Mikszáth pedig mással.

Tanár: Miért mély hangrendű a ’kap’ szó?
Diák: Mert olyan mélyen mondják.

Tanár: Kedden 17-re színházba megyünk.
Diák: Délután?

Tanár: Milyen típusú állítmány van a következő mondatban? A jó barát drágább az aranynál.
Diák: Fokozott állítmány.

Vegyes saláta:

Összekapcsoztam a füzetet kulturált szerűen.

Rosszul voltam, nem akartam összefertőzni a nyelvtan izéket.

A tankönyvek nálam semmik.

Rosszul írtam az sz-nél a ty-t.

Nincs levegő [a teremben]! Csak átmenetileg értettem.

Történelem vizsgán:

Tanuló: II. József halála során visszavonta rendeleteit.

Tanár: Miért nem alszod ki magadat?
Diák: Nem volt időm.

Diák: Hé, paraszt! Melyik út megyen itt Kubába?

Tanár: Írj olyan mondatot, melyben célhatározó szerepel!
Diák: A megtermékenyített lányegér megszülte kölykeit.

Tanár: Mi a senki szó szófaja?
Diák: Létige.

Tanár: Mondj példát alakzatra!
Diák: Felsőfokú stíluseszköz.

Tanár: Kik azok a vértanúk?
Diák: Álmos, Előd…

Tanár: Miért kezdted az írás pirossal?
Diák: Mert piros a kék tollam.

Tanár: Újjászületés; az ókori görög-római kultúra felfedezését jelenti a XIV. századtól Európában.
Diák: Reinkarnáció.

Tanár: Határozd meg a válaszoljatok! igealakot!
Diák: Kettes szám, második személy…

Diáknyelvtani/irodalmi (új) fogalmak:

ccs = hosszú eccs
folyamatos névutós névszó
mondathatározó
elvont alany
futóév (= szökőév)
igei főnév
szókötő
időhangsúlyos verselés
általános toldalék
általános kérdő névmás
zöngésségi névelő
semleges névmás
határozatlan melléknév
közelre mutató tárgyi névmás
messzire, távolba mutató névmás
távolra mutató személyes névmás
közelre mutató kérdő névmás
Az új helyesírási törvény szerint…
általános névmás, részes
igekötős főnév
folyamatos mutató névmás
határozós névmás
trillió-millió
határozatlan főnév
főnévi sorszámnév
egészrím
papírtokos jelző (= birtokos jelző)
cselekvést helyettesítő névmás


Szentgyörgyi Péter - Nagy Tamás © 2023.

Frissítve: 2024.04.22.