ÓBUDAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

1037 Budapest, Erdőalja út 5.  | OM034830  |  Tel.: 250-3269, 454-1463  |   titkarsag.II.rakoczif@ebtk.hu

Get Adobe Flash player

2024. március

Idei márciusunkat is az ünnepi készülődések izgalma töltötte el. A nőnapi virágokat számos technikával alakították ki tanulóink, hogy dekoratív elemei legyenek iskolánknak. Papírt hajtogattak, festettek, gömbölygettek, valamint háromdimenziós üdvözlőlapokat és virágszálakat készítettek iskolánk díszének.

Hamarosan áttértek a csákók, zászlók és kokárdák készítésére. A nemzeti színű rozetták akár 30 cm átmérőjű példányai az ünnepi műsor során a paravánokon ragyogtak. Az 5. évfolyam mindkét osztálya részt vett a ’48-as forradalmat megidéző ünnepi műsor változatos jeleneteinek megformálásában. A 4.-esekkel kiegészült 5. évfolyamos énekkar megkapóan szépen énekelte a Magyarország az én kedves szép hazám kezdetű népdalt, majd A költő visszatér című ismert rockopera vezérdalát adták elő teljes átéléssel. A Lantos Mária énektanárnő vezette kórus igazán emelte a megemlékezés hangulatát. Értő szavalatával Greskó Adél 5. b osztályos diákunk elmélyítette az ünnep lényegét. Petőfi Dicsőséges nagyurak kezdetű versét drámai erővel adta elő. A szereplők ünnepi fehér inge és a nemzeti trikolor minden jelenlevő szívét ünnepi hangulatba emelte. A műsort Mészáros Edit és Szánáné Misuth Zsuzsanna állította össze és tanította be. Mindler József technikusunk a megfelelő hangosításról gondoskodott. Köszönjük a méltó ünepet!

Iskolánk névadójának ünnepén a 6. osztály ad emlékműsort Rákóczi életéről. Az ünnepség keretében kapják meg a Rákóczi kitüntető jelvényeket azok a felsős diákjaink, akik szorgalmuk, jó tanulmányi eredményeik mellett az iskoláért is tevékenyen vállalnak feladatokat, versenyeken vesznek részt és/vagy a közösségért is rendszeresen fáradoznak. A kitüntetett diákjaink nevét a következő beszámolóban közöljük.

Az iskolagyűlés keretében a Költészet napi versíró pályázat is meghirdetésre került.

Márciusban kezdetét vette az idei az országos digitális méréssorozat. Először a 7. osztályosok oldották meg feladataikat. A három nap során matematikai eszközhasználat és szövegértés, majd történelem és digitális kultúra, végül természettudományi ismeretek és idegen nyelvi, vagyis angol nyelvi kompetenciáikról adtak számot. Ezeken a napokon a mérésben részt vevő tanulóknak nem volt tanítás.

A kerületi és országos tanulmányi versenyeken továbbra is eredményesen szerepelnek diákjaink. Basa István tanár úr hetedikes tanítványai remek eredményt értek el: Szabó Bertalan 3. lett a XXXII. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Versenyen; a XXXV. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny kerületi fordulóján Jablonkay-Nagy Endre pedig a 4. helyezést érte el. – A Zrínyi Ilona matematika verseny 2. fordulója, a megyei szintet jelenti. Kérges Gáborné Gyöngyi néni tanítványai kiemelkedően teljesítettek a 350 fős mezőnyben.

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulója a felsős évfolyamokon a digitális térben zajlott. Ennek nehézségét nemcsak a technikai háttér, a versenyfelület és az internetszolgáltatás működésének akadozása jelentette, hanem a nagy mennyiségű gépelni valónak az időkorláton belüli elvégzése is gondot okozott. A problémák ellenére diákjaink tisztességgel helyt álltak.

Iskolánk kulturális életéhez tartozik az itt dolgozók változatos területeken megnyilvánuló képességeinek bemutatása is. Kabay Tilda rajztanárnő, festőművész 15 évig dolgozott iskolánkban. Kedves személyisége sokáig hiányzott a tanulóknak és munkatársainak is. Így intézményi ünnepként éltük meg kiállításának megnyitóját a Klubházban. Régi diákjaink és egykori pedagógustársaink, valamint a jelenkor nebulói és tanárai örömmel üdvözölték egymást. 15 év elteltével is ott folytattuk a társalgásokat, ahol – úgy tűnt – egykor abbahagytuk.

Másik remek alkalom volt iskolatitkárunk felolvasóestje az Irodalmi Rádió és a KF@T Galéria és Klub szervezésében valósult meg. Az est folyamán két novellista könyvbemutatóját követte Majranekné Pogány Krisztina változatos témájú és hosszúságú verseinek felolvasása. A szerző maga adta elő műveit, így igazán autentikus felfogásban élvezhettük a szavak erejét. Új versek is elhangzottak a telt házas előadóteremben, de korábbi, pályázatokon nyertes, illetve antológiákban megjelent műveit is bemutatta Krisztina. Ecsettel és pennával felfegyverkezett művészeinknek szívből gratulálunk, és alkotómunkájuk gyümölcseit a továbbiakban is szeretettel várjuk.

 

K.E.


Szentgyörgyi Péter - Nagy Tamás © 2023.

Frissítve: 2024.06.19.