ÓBUDAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

1037 Budapest, Erdőalja út 5.  | OM034830  |  Tel.: 250-3269, 454-1463  |   titkarsag.II.rakoczif@ebtk.hu

Get Adobe Flash player

Iskolánkról

Észak-Budapesti Tankerületi Központ
Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
1037 Budapest, Erdőalja út 5.
Tel./fax: 250-3269, 454-1463.
E-mail: titkarsag.II.rakoczif@ebtk.hu
Web: www.erdoaljaiskola.hu

OM034830

Iskolánk Budapest legszebb természeti környezetében, a Táborhegy város felőli oldalán található. Építése 1942-ben kezdődött szülői kezdeményezésre, a tanítás 1949-ben indult meg. Az elmúlt 60 év alatt fokozatos hozzáépítések következtében vált 8 évfolyamos, magas színvonalú alapképzést nyújtó, korszerű intézménnyé.

„Kis iskolánk” minden gyermek számára hagyományokra épülő szellemiségével megfelelő alapismereteket nyújt a továbbtanuláshoz, példát nyújt a helyes magatartásformák elsajátítására és gyakoroltatására.

Belépve a virágos udvarra, azonnal megérinti a látogatót az iskola varázsa, mely a családias légkörből, a jó hangulatból, a gyermekközpontú szemléletből adódik.

Az írás és olvasás tanítása az 1. osztályban a legeredményesebb hangoztató, elemző, össze-tevő módszerrel, szótagolva történik. Ez elősegíti a helyes olvasástechnika elsajátítását és a jó helyesírást. Diákjaink a helyi tantervünknek megfelelő tankönyvekből tanulnak. Tanítóink nagy hangsúlyt fektetnek a kompetenciák fejlesztésére, a tehetség felismerésére és gondozására, a szabadidő hasznos eltöltésére. Pedagógiai munkánkat fejlesztőpedagógus és iskolapszichológus segíti.

Augusztus utolsó hetében „gólyatáborba” hívjuk a kicsiket iskolánkba, ezzel is megkönnyítve számukra az iskolakezdés nehéz napjait.

Tanulóink a 3. évfolyamon heti 2 órában kezdik megismerni az angol nyelvet, 4. osztályban 3 tanítási órában, míg a felső tagozaton emelt szinten, heti 5 órában folytathatják tanulmányaikat. A legjobbaknak lehetőségük nyílik Pitman vagy TELC vizsgát tenni. Igény szerint az első osztályosok is elkezdhetik fakultatív módon, szakköri formában az angol nyelv tanulását.

Számítógépparkunk 30 db, hálózatba kötött, korlátlan internet eléréssel rendelkező tanulói számítógépen gyarapítják tudásukat a gyerekek. A szervezett tanórai oktatás 4. osztályban kezdődik és csoportbontásban folyik. A magasabb óraszámban tanulható informatikai ismeretek elsajátítása után tanulóink évek óta a 7. vagy a 8. osztályban sikeres ECDL vizsgát tesznek.

Az alsó tagozatosok részére napközis, a felső tagozatosoknak pedig tanulószobai foglalkozások nyújtanak segítséget a tanulásban, és sokféle változatos tevékenységi formát a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Reggel 7 és 7.30 óra, valamint délután 16 és 17 óra között összevont napközi ügyeletet biztosítunk.

A tanulókat a tanórán kívüli tevékenységek sokasága várja már első osztálytól kezdve.

Színvonalas szakkörök (rajz, kézműves, ezermester, báb), változatos sportfoglalkozások (úszás, foci, korcsolyázás, tánciskola, akrobatikus rock & roll) várják az érdeklődőket. Az élénk sporttevékenység helyszíne a felújított tornatermünk és sportudvarunk. A játszóudvar és a sportudvar korszerűsítése példaértékű szülői összefogásnak köszönhető. A gumitéglával borított focipályát füves részek, örökzöld növények veszik körül. A viacolorral borított utak játékra, sportolásra egyaránt alkalmassá tették tiszta, virágos udvarunkat.

Hagyományőrző programjaink:

  • tanévnyitó,
  • évnyitó sulibuli,
  • nemzeti ünnepek tiszteletére rendezett ünnepségek,
  • Luca-napi kirakodóvásár,
  • adventi készülődés,
  • karácsonyi ünnepély,
  • farsang,
  • Rákóczi-nap,
  • vetélkedők,
  • közös iskolai kirándulások.

Rendszeresek a színház-, mozi-, hangverseny- és múzeumi látogatások is.

A kirándulni, táborozni vágyók részére túrákat, 3 napos osztálykirándulást, külföldi tanulmányutakat, télen sítábort, nyáron sóstói nyaralást szervezünk.

A szülők által létrehozott Erdőalja Alapítvány segíti az oktatás-nevelés színvonalas megvalósítását, illetve kiemelkedő teljesítmények jutalmazásához is támogatást nyújt.

Komjáthyné Ignácz Klára
igazgatóhelyettes
Nagy Árpád
igazgató

Szentgyörgyi Péter - Nagy Tamás © 2023.

Frissítve: 2024.04.22.